BERSASAR

Ansarcare / BERSASAR

• Program set sumbangan makanan secara atas talian.
• Anda boleh memiilih mana-mana pakej set sumbangan serendah RM50.
• Anda boleh memilih penerima mengikut alamat yang anda berikan.
• Setiap set sumbangan makanan bersasar akan di caj RM10 untuk kos pengurusan dan penghantaran.
• Sila tekan mana-mana pilihan di bawah untuk ke halaman seterusnya (bahagian maklumat penerima)
• Tekan butang ‘Hantar’ dan seterusnya butang ‘Bayar’ untuk meneruskan pembelian barang sumbangan anda.